4.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 16 – 17 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Konferans adı ve ana tema: 4.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı – “Marka ve İtibar”
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, İstanbul, Türkiye
Tarih: 16-17 Mart 2016
Konferans Dili: İngilizce, Türkçe

İtibar yönetimi dünyada süregelen kriz ve risk ikliminde kurumlar açısından her geçen gün daha kritik bir konum almaya başlıyor. Risk toplumu ve farklı coğrafyalarda farklı zaman dilimlerinde meydana gelen krizler marka açısından itibar yönetimini daha da kritik başlık hale getirirken, siyasal, ekolojik, ekonomik gelişmeler ışığında marka ve itibar kavramları yeni katmanlarıyla karşımıza çıkıyor.

Marka değerinden bahsetmek için kurumsal itibardan bahsetmek zorunludur. Zira markaya dair algı kurumsal itibar yönetimindeki doğru ve yanlışlardan bire bir etkilenmektedir. Doğru bir itibar yönetimi, marka değeri başta olmak üzere ürün ve hizmetlerin mübadele değerlerini gösteren birçok bileşenin esas belirleyicisi konumundadır.

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu konferansın itibar yönetimi alanında ihtiyaç duyulan, farklı disiplinlerden yeni fikirlere yön vermesini ümit etmekteyiz.

Aşağıdaki başlıklarla sınırlandırılmamakla birlikte, bildiriler için öngörülen konu başlıkları şunlardır:

· İtibar: Kuramsal Yaklaşımlar
· İtibar Yönetimi ve Marka İletişimi
· İtibar Yönetimi ve İnsan Kaynakları
· İtibar Yönetimi, Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
· İtibar Yönetimi, Marka ve İş Etiği
· Markalar ve Online İtibar Yönetimi
· Marka Yönetimi ve İtibar Yönetimi Stratejileri
· İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi
· İtibar ve Marka Araştırmaları
· Markalar ve Risk Yönetimi
· Markalar ve Sivil Toplum İlişkisi
· Yeni Medyanın Marka ve İtibar Üzerindeki Rolü